Home » Tài chính » Nợ xấu ngân hàng còn hơn 121.000 nghìn tỷ đồng

Nợ xấu ngân hàng còn hơn 121.000 nghìn tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến 30/11/2015, số nợ xấu còn tồn đọng giảm xuống còn 2,72% tổng dư nợ, hoàn thành mục tiêu đề ra. Theo tính toán, nếu lấy con số tổng dư nợ tăng trưởng tín dụng vào cuối tháng 10 là 4.451.893 tỷ, thì con số nợ xấu khoảng 121.091 nghìn tỷ.

Cụ thể, trong buổi họp báo thông báo kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng năm 2015, định hướng giải pháp điều hành năm 2016 do NHNN tổ chức ngày 24/12, tính đến ngày 21/12/2015, tín dụng toàn ngành tăng 17,17% so với đầu năm, cao hơn mức tăng trưởng cùng kỳ các năm 2011 – 2014 và dự kiến cả năm có thể đạt 18%.

"Với những kết quả đó cùng với mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7%, lạm phát 5% cho năm 2016, NHNN dự kiến mức tăng trưởng tín dụng cho năm tới khoảng 18 – 20%", Phó thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết.

Về nợ xấu, NHNN cho biết đến 30/11/2015, khoảng 99,6% nợ xấu của các tổ chức tín dụng (TCTD) ước tính đến thời điểm cuối tháng 9/2012 đã được xử lý và chất lượng tín dụng được cải thiện. Đến 30/11/2015, nợ xấu toàn hệ thống đã được đưa về mức 2,72%, hoàn thành mục tiêu đề ra là 3%.

Với việc áp dụng đầy đủ chuẩn mực mới về phân loại nợ, từ quý I/2015, đã không còn tồn tại 2 số liệu nợ xấu (số liệu theo báo cáo của các TCTD và số liệu theo kết quả giám sát của NHNN) và nợ xấu của các TCTD đã được minh bạch hơn.

Sau 4 năm triển khai Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD, sự an toàn và ổn định của hệ thống đã được duy trình, cải thiện cơ bản. Các NHTM yếu kém đã được giảm dần, kiểm soát tình hình hoạt động theo hướng cải thiện hơn. Kết quả cơ cấu lại các TCTD đạt được rõ nét đã ổn định tâm lý người gửi tiền, nhà đầu tư.

> NHNN khuyến nghị các tổ chức tín dụng thực hiện Đạo luật FATCA

>

> Duyệt đề án xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

>

Theo Bizlive

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*