Home » Giải Trí » Nhan sắc Jennifer Phạm sau 9 năm

Nhan sắc Jennifer Phạm sau 9 năm

Từ năm 2006 đến nay, Hoa hậu châu Á tại Mỹ luôn nỗ lực thay đổi phong cách mặc để hoàn thiện bản thân.

Thảo Mai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*