Home » Giải Trí » Đại gia đình Jolie-Pitt đùa nghịch trên biển

Đại gia đình Jolie-Pitt đùa nghịch trên biển

Minh tinh nổi tiếng thực hiện loạt ảnh cùng Brad Pitt và các con tại nơi thực hiện bộ phim “By The Sea”.

Minh Anh

Ảnh: Annie Leibovitz

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*